Terug naar het overzicht

IMO & Greenhouse Gas Emissions

29 maart 2018

Vorige week heeft de Internationale Maritieme Organisatie(IMO) zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen met 50 tot 100 procent te verminderen in 2050. De scheepvaartsector heeft nu voor het eerst zijn engagement gedefinieerd om de klimaatverandering aan te pakken. Vertom geeft veel om zijn impact op het milieu, we beschouwen het milieu als een van onze belangrijkste stakeholders.