Cable Recovery

Als één van de grotere spelers op de internationale markt wil Vertom een voorbeeldfunctie vervullen door redundante telecommunicatiekabels terug te winnen van de zeebodem en te recyclen.

Op de bodem van onze wereldzeeën liggen miljoenen kilometers out-of-service telecommunicatiekabels. Op den duur kunnen deze achtergebleven out-of-service telecommunicatiekabels negatieve gevolgen hebben voor de ecosystemen in onze oceanen.

Vertom wil op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol vervullen. We hebben een methode ontwikkeld die het mogelijk en financieel haalbaar maakt om deze out-of-service kabels te bergen. Subsea Environmental Services (Subsea) is opgericht met als missie telecomkabels op een verantwoorde en veilige manier te bergen en recyclen, om de herwonnen materialen opnieuw in de wereldwijde waardeketen te introduceren. Uiteraard worden hierbij internationale criteria op het gebied van risicomanagement strikt nageleefd.

Vertom heeft in Subsea een betrouwbare en deskundige partner gevonden die zich inzet om onze duurzame ambities te realiseren. Zo leveren we niet alleen een bijdrage aan de interconnectiviteit van onze moderne economie, maar kunnen we óók een bijdrage leveren aan de recycling en upcycling van waardevolle materialen.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialisten!

Certificaten