Cable Recovery

Als een van de grotere spelers op de internationale markt wil Vertom een voorbeeldfunctie vervullen door redundante telecommunicatiekabels terug te winnen van de zeebodem en te recyclen.

Vertom erkent het ecologische belang van het recyclen van telecommunicatiekabels die zich bevinden op de zeebodem. Om onze ambities op dit gebied te realiseren werken we samen met Subsea Environmental Services (SES), een ecologische maritieme dienstverlener gevestigd in New York. SES is opgericht met als doel het op een verantwoorde wijze terughalen en recyclen van deze telecommunicatiekabels.

We onderschrijven de SES missie en visie, waarin SES benadrukt dat de conversie van onderzeese telecommunicatiekabels naar hoogwaardige, gerecycleerde materialen zowel een uitvoerbare commerciële oplossing is als een verplichting naar het milieu. De missie is gericht op het op een verantwoorde en economische wijze redundante kabelsystemen uit de zeebodem te herstellen en de gerecycleerde materialen opnieuw in de wereldwijde waardeketen te introduceren.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialisten!

Rob Veninga

Charterer

Certificaten