Missie en visie

Innovatief, onderscheidend en maatschappelijk betrokken.

Onze missie

Bij de Vertom Groep werken experts in internationaal zeetransport met meer dan 45 jaar ervaring. Wij zijn actief in verscheidende maritieme producten en diensten die onze klanten helpen met betrouwbare, innovatieve en kostenefficiënte logistieke oplossingen. De Vertom Groep streeft ernaar om de moderne globalisering te stimuleren en daarbij voortdurend rekening te houden met de belangen van onze stakeholders.

Onze visie

De Vertom Groep streeft na om een innovatief, onderscheidend en maatschappelijk verantwoord bedrijf te zijn. Het is de visie van de Vertom Groep om als toonaangevend Europees bedrijf in het maritieme segment te worden herkend en erkend. Voor de komende jaren verwacht de Vertom Groep dat milieuaspecten, diversificatie en operationele efficiëntie belangrijke factoren zijn voor een duurzaam concurrentievoordeel.


Onze kernwaarden

Werknemers

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, hun deskundigheid en vakmanschap zijn een voorwaarde voor ons gezamenlijke succes, waarbij duurzaamheid het werknemerswelzijn belangrijke fundamenten zijn binnen onze bedrijfscultuur. De Vertom Groep investeert in een positieve werkomgeving en prestatiemanagement, waarbij betrokkenheid van onze medewerkers wordt gemotiveerd en gestimuleerd.

Klanten en businesspartners

Ons doel in het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten is een ​​positieve en toegevoegde bijdrage te leveren aan de waardeketen van onze klanten. De Vertom Groep waardeert het belang van onze stakeholders bij het succesvol uitvoeren van onze zakelijke activiteiten. Vertom Groep streeft naar langdurige zakelijke relaties met wederzijds voordeel voor zowel onze klanten als zakelijke partners.

Aandeelhouders en financiële instellingen

De maritieme industrie is een kapitaalintensieve industrie die wordt gekenmerkt door aanzienlijke financieringsvereisten. De Vertom Groep hecht veel waarde aan het onderhouden van een betrouwbaar netwerk en relatie met onze financiële partners.

Overheidsinstellingen

Naleving van wet- en regelgeving welke betrekking hebben op onze bedrijfsactiviteiten worden erkend als een kernwaarden voor onze bijdrijfsprincipes.

Gemeenschap en milieu

De Vertom Groep erkent het belang te investeren in bedrijfsactiviteiten die een positieve impact hebben op de gemeenschap en het milieu. Het verankeren van deze aspecten in ons bedrijfsmodel vormt een basis voor onze toegevoegde waarde.

Onze expertises

Bevrachting

Meer informatie

Tankerbevrachting

Meer informatie

Agenturen

Meer informatie

Lijndiensten

Meer informatie

Cable Recovery

Meer informatie

Technisch Management

Meer informatie