Missie en visie

Innovatief, onderscheidend en maatschappelijk betrokken.

Onze missie

Vertom wil een betrokken en betrouwbare partner zijn voor haar klanten en tegelijkertijd de belangen van haar stakeholders zo goed mogelijk waarborgen. We zijn een aanbieder van maritieme services die klanten  altijd centraal stelt, met een sterke focus op kosteneffectieve en innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de milieu-impact van onze activiteiten tot een minimum te beperken. Vertom biedt in alle delen van de wereld een veelomvattend portfolio van consistente en op samenwerking gerichte maritieme services die worden aangeboden door zeer ervaren en betrokken medewerkers.

Onze visie

Vertom wil zich wereldwijd positioneren als een toonaangevende aanbieder van maritieme services. In de komende jaren zijn diversificatie van ons aanbod, het vergroten van onze operationele efficiency, de gerichte inzet van IT en zorg voor het milieu belangrijke pijlers van onze strategie. Vertom wil aan haar medewerkers een prettige en veilige werkomgeving bieden, waarin iedereen dezelfde kansen heeft om zichzelf te blijven ontwikkelen.


Onze kernwaarden

Werknemers

We geloven dat onze medewerkers het belangrijkste visitekaartje van ons bedrijf zijn. Duurzame inzetbaarheid en het welzijn van onze medewerkers zijn belangrijke kenmerken van onze bedrijfscultuur. De Vertom Groep wil een prettige werkomgeving creëren voor medewerkers, waarin bijzondere prestaties worden beloond. Op deze manieren willen we de inzet en de betrokkenheid van onze medewerkers stimuleren.

Klanten en businesspartners

We zijn ons ten volle bewust van de belangrijke rol die onze klanten, leveranciers en partners vervullen om onze activiteiten op een succesvolle manier te kunnen uitvoeren. Om deze reden zet Vertom in op lange-termijnrelaties waarin we dezelfde belangen als onze klanten en partners delen.

Aandeelhouders 

Het onderhouden van een betrouwbaar netwerk en goede relaties met onze financiële partners heeft voor Vertom een hoge prioriteit.

Overheidsinstellingen

Het naleven van regel- en wetgeving die van toepassing is op onze activiteiten is een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf.

Gemeenschap en milieu

We zijn ons bewust van het belang om te focussen op activiteiten die een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Deze belangrijke aspecten hebben we volledig geïntegreerd in ons bedrijfsmodel.

Onze expertises

Bevrachting

Meer informatie

Tankerbevrachting

Meer informatie

Agenturen

Meer informatie

Lijndiensten

Meer informatie

Cable Recovery

Meer informatie

Technisch Management

Meer informatie