Sponsoring

Vertom ondersteunt en stimuleert op verschillende manieren evenementen en maatschappelijke projecten. Wij willen op deze manier een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Bovendien is sponsoring één van de bouwstenen om langdurige relaties met klanten, werknemers en leveranciers op te bouwen.

Sport

In de sport wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw talent, worden grenzen steeds opnieuw verlegd en proberen sporters zichzelf voortdurend te overtreffen. Dit zijn kernwaarden waarin Vertom zich volledig herkent. Als goede werkgever beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers alle ruimte te bieden om zichzelf te ontwikkelen en hun ambities te realiseren. Vertom stimuleert daarnaast organisaties die lichaamsbeweging en sport stimuleren. Omdat wij sporters graag helpen om de beste prestaties neer te zetten, ondersteunen wij aantal sportclubs en verenigingen:

Maatschappij

Via sponsoring wil Vertom een duurzame relatie opbouwen en maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Tevens stimuleren wij onze medewerkers om deel te nemen aan maatschappelijke projecten.

 

 

Onze expertises

Bevrachting

Meer informatie

Tankerbevrachting

Meer informatie

Agenturen

Meer informatie

Lijndiensten

Meer informatie

Cable Recovery

Meer informatie

Technisch Management

Meer informatie