QHSE

Vertom Group heeft een visie om synoniem te staan voor professionaliteit en innovatie, samen met een feilloze en veilige projectoplevering binnen onze bedrijfsdisciplines.

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu is een integraal onderdeel van de business principes van de Vertom Group en ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt gezien als een meerwaarde dat binnen de organisatie wordt gedragen.

Vertom is ISO 9001:2015 gecertificeerd en heeft zich door externe partijen laten toetsen op omkoping, witwassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Anti-omkoping, corruptie en fraudebestrijding

Vertom verplicht alle partijen zich te houden aan passende zorgvuldigheidseisen (due diligence) en toepassen van correcte contractvoorwaarden en bestuur om het risico van omkoping, corruptie of fraude te minimaliseren. Ons beleid wat betreft omkoping, fraude en corruptiebestrijding bevat één enkele norm waaraan alle werknemers zich moeten houden, ongeacht of de lokale wetgeving of praktijken het tegendeel toestaan. Dit beleid is een integraal onderdeel van onze Code of Good Conduct & Ethics.

Vertom’s due diligence is vooraf gecontroleerd en gecertificeerd door TRACE’s Third Party Management System en geregistreerd onder TRAC-registratienummer 4-18-785-6211-27 onder Vertom B.V.

Gedragscode & Ethiek

In alle omstandigheden moet iedere werknemer handelen in het belang van onze Groep, geïnspireerd door loyaliteit,  respect en bijdragen aan de harmonie van de samenleving. Onze managers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Onze leidinggevenden zijn rolmodellen om anderen te inspireren onze gedragscode te volgen en zaken te doen volgens de hoogste ethische en professionele gedragsnormen.

Het is een van de principes van Vertom dat er niet wordt gediscrimineert op welke grond dan ook in zijn werkrelaties, en in het bijzonder dat het zijn personeel selecteert op basis van  capaciteiten en behandeld met waardigheid en respect voor privacy van de betrokkene.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sociale verantwoordelijkheid is een belangrijke kernwaarde voor de Vertom Group. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een van de belangrijkste thema’s geworden voor duurzame bedrijfsprestaties. Betrokkenheid bij MVO-activiteiten biedt voordelen voor bedrijven, variërend van het welzijn van onze stakeholders tot operationele prestaties met als doel  tevredenheid van onze aandeelhouders. Vertom voldoet aan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar bedrijfsvoering en managementsysteem.

Vertom’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is beoordeeld door EcoVadis en bekroond met een zilveren medaille als erkenning voor de prestaties van CRS.

Onze expertises

Bevrachting

Meer informatie

Tankerbevrachting

Meer informatie

Agenturen

Meer informatie

Lijndiensten

Meer informatie

Cable Recovery

Meer informatie

Technisch Management

Meer informatie