De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Vertom UCS Holding B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Vertom UCS Holding B.V. via e-mail of de website van Vertom is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.